Opis działalności
Kopalnia Kruszywa Piaskop 2 w Chrząstawie Wielkiej / koło Czernicy.
Województwo Dolnośląskie

Produkty i usługi
Wydobycie piasku odbywa się technologią zasysania z dna zbiornika wodnego.

Tak wydobyty piasek jest hałdowany i przygotowany do sprzedaży.

Piasek spełnia normy jakościowe, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Piasek nadaje się do wykorzystania na cele rekreacyjne. Posiada biologiczną ocenę wystawioną przez Wojewódzka Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Wrocławiu.